INTERVISIE 

Tijdens intervisie leer je reflecteren op jezelf. Zo kom je tot de mooiste resultaten. 

Intervisie betekent het vergroten van je zelfkennis hierdoor krijg je meer begrip en inzicht in je handelen binnen je werk.

Je leert over je eigen handelen, je verbale- en non-verbale communicatie, over je overtuigingen en waarden. Je wordt je er bewust van hoe je emoties in bepaalde situaties een rol spelen. Intervisie is een uitstekend instrument om tot persoonlijke ontwikkeling én organisatieontwikkeling te komen.

Je maakt gebruik van elkaars denkkracht en expertise, met als doel professionele en persoonlijke groei.

Het is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij je als medewerker een beroep doet op collega’s. Zij worden gevraagd mee te denken over vraagstukken en knelpunten, die betrekking hebben op jij als persoon in jouw functie. Zo maak je meer gebruik van elkaars denkkracht en expertise, met als doel professionele en persoonlijke groei. Hierdoor ontstaat een verbetering van dienst- en/of hulpverlening aan de klanten. Deze kennisuitwisseling leidt ertoe dat het leervermogen van de organisatie versnelt.

Intervisie zeer waardevol, toekomen tot het niveau “wat het met je doet”, waarom je zo handelt in verschillende situaties. Er was voldoende veiligheid dat ik dit kon bespreken.

Annemiek de V.

Intervisie heeft mij meer inzicht gegeven in mijn communicatie en houding. Ook van de inbreng van de anderen heb ik veel geleerd. Door de veiligheid in de groep durfde ik een situatie in te brengen.”

Anuska L.

Intervisie, hoe pak je dat aan?

Mijn ruime ervaring met het begeleiden van intervisiegroepen zorgt ervoor dat ik snel een veilige en vertrouwde omgeving kan creëren. Binnen deze veilige omgeving durven de deelnemers zich open te stellen, waardoor het leervermogen optimaal is. Dit is de basis voor een goede intervisie. Belangrijke elementen zijn: luisteren, reflecteren en inhoudelijke- en verdiepingsvragen leren stellen.

Ik denk zelf niet inhoudelijk mee, maar richt de aandacht op de communicatie in de intervisie- groep. Ik geef ondersteuning bij het organiseren en structureren van de bijeenkomsten en geef de deelnemers feedback op het proces. Dit maakt dat de deelnemers zich bewust worden van de manier waarop zij communiceren met elkaar.

Vul het formulier in voor info dan mail of bel ik je terug